RDA brengt zienswijze 'Dierproeven voor de veehouderij' uit, met inbreng van NCad

Op 1 oktober jl. overhandigde de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) haar zienswijze 'Dierproeven voor de veehouderij' aan Prof. Dr. Bas Blaauboer, vice-voorzitter Centrale Commissie Dierproeven (CCD). Daarin adviseert de RDA de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit om bij het verlenen van vergunningen aan dierproeven voor de veehouderij de bijdrage aan de verduurzaming van de veehouderij en het welzijn van de dieren waarop de proef is gericht doorslaggevende criteria te laten zijn.

Het advies is uitgebracht op initiatief van de CCD die dilemma's ervaarde bij het beoordelen van dierproeven met betrekking tot de intensieve veehouderij. Het NCad heeft input geleverd bij het opstellen van de zienswijze. Lees hier meer over hoe de CCD wil omgaan met de aanbevelingen in de zienswijze.