Jaarplan NCad 2018 online

Ieder jaar maakt de NCad een jaarplan op. In dit plan omschrijft zij de belangrijkste taken en activiteiten die zij dat jaar gaat oppakken. Hieronder vindt u het jaarplan 2018 van de NCad. Hierin vindt u onder meer op welke adviesvraagstukken de NCad zich zal buigen.