‘Pijnbestrijding bij proefdieren’ veelzijdig bezien en besproken op het 2e Harry Blom-beraad

Een middag vol levendige discussies met IvD-leden en inhoudelijk experts over de beste omgang met proefdieren. Die opzet van het Harry Blom-beraad trok donderdag 17 oktober meer dan honderd IvD-leden, onderzoekers, biotechnici en direct betrokkenen bij dierproefonderzoek naar Utrecht.

Deze keer stond ‘Pijnbestrijding bij Proefdieren’ op de agenda. Welke pijnbestrijding is effectief? Hoe interfereren pijn en pijnbestrijding met onderzoeksresultaten? En herkennen wij pijn eigenlijk wel adequaat bij de verschillende soorten proefdieren? Dat is niet altijd bekend of vraagt om een heel verfijnde kijk op (individuele) dieren en hun gedrag.

NCad-lid Coenraad Hendriksen presenteerde als eerste de aanbevelingen uit het NCad-advies Pijnbestrijding bij Proefdieren  waarvan ook een Code of Practice is gemaakt. 

Cindy Kunne en Norbert Stockhofe van het Platform van Instanties van Dierenwelzijn (IvD-Platform), samen met NCad organisator van deze bijeenkomst, peilden hoe de deelnemers de verantwoordelijkheid van pijnbestrijding zagen. Aangewezen dierenartsen (dierenartsen gespecialiseerd in proefdieren, aangewezen volgens de Wet op de dierproeven) kregen de meeste vingers in de lucht.

Aangewezen dierenarts Janneke Allaart van Universiteit Utrecht pakte hierop door en maakte in haar presentatie duidelijk; als een bepaalde handeling pijn oplevert voor de mens dan dien je er vanuit te gaan dat deze handeling ook pijnlijk is voor een proefdier (analogiepostulaat).  En gaat het voorzorgprincipe in werking. Haar presentatie gaf een overzicht van de pijlers van pijnbestrijding en voor- en nadelen van de diverse soorten pijnbestrijding.

Bea Zoer, vervolgens, legde uit hoe binnen haar instituut NKI een verfijnde manier van pijnbestrijding werd geïntroduceerd. Welk onderzoek daaraan ten grondslag lag en hoe zij dit geïmplementeerd kregen bij het lab en onderzoekers.

Ten slotte gaf onderzoeker Niels Eijkelkamp van UMC Utrecht een mooi inzicht in het pijnonderzoek bij mens en proefdier. En in de translatie van effecten van pijn en pijnbestrijding in proefdieren naar de menselijke patiënt. Hiermee werd de discussie in ene bredere context geplaatst en dat leverde genoeg stof om over te discussiëren.

Op basis van een aantal prikkelende stellingen, die vooraf werden opgesteld na consultatie van de NVWA, NV-Dec, CCD en ministerie van LNV, werd levendig en constructief gediscussieerd. En kwamen overeenkomsten, verschillen, maar vooral ook behoeften aan verdere kennis en expertise boven. De bijeenkomst vond plaats in de geest van Harry Blom en met elkaar werd gezocht naar effectieve vervolgstappen.

Harry Blomberaden worden georganiseerd door het NCad en het IvD-Platform. Zij combineren het uitwisselen van kennis en ervaring rondom een dilemma binnen het dierproevenveld met een prettige, laagdrempelige sfeer  en voldoende ruimte om collega’s van andere organisaties te leren kennen. Een Harry Blom-beraad kan leiden tot een adviestraject door het NCad, de vorming van een IvD-werkgroep of een andere vervolgactie, gericht op verspreiding van beste praktijken.

Heb je nog vragen of tips? Mail naar het NCad: NCad@minlnv.nl

Constructieve dialogen tijdens tweede Harry Blom-beraad