NCad helpt bij het starten van streefbeelden proefdiervrij onderzoek

Streefbeelden proefdiervrij onderzoek beschrijven per onderzoeksdomein heldere transitiedoelen gericht op een afname van het proefdiergebruik bij gelijke of betere onderzoekskwaliteit. Dit vraagt om een andere manier van denken én werken en het loslaten van dierproeven als ‘gouden standaard’. Door een ambitieus streefbeeld op te stellen én te realiseren neemt elk onderzoeksdomein zijn verantwoordelijkheid om de transitie naar proefdiervrij onderzoek te versnellen! Tijdens de Pioneer-2-Policymaker conferentie zal het NCad het concept van streefbeelden bekendheid geven richting onderzoekers uit het buitenland.

De aanpak met streefbeelden maakt deel uit van het NCad-advies ‘Transitie naar proefdiervrij onderzoek’, en is ook opgenomen in de doelstellingen van het samenwerkingsverband Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI).

Met een streefbeeld verbinden verschillende partijen zich aan een strategie  gericht op het (uiteindelijk) realiseren van proefdiervrij onderzoek. Het vraagt om een doordachte aanpak die begint met een analyse van de belangrijkste opgaven  in het betreffende onderzoeksdomein, en de kansen en mogelijkheden voor proefdiervrije innovatie. Daarbij wordt ook kennis uit andere (onderzoeks)disciplines benut.

Streefbeelden worden opgesteld vanuit een dialoog met en tussen de diverse maatschappelijke groeperingen, waaronder patiënten- en dierenbelangenorganisaties, en het wetenschappelijk veld, inclusief transitie-/innovatiedeskundigen. Dit moet resulteren in transitiedoelen die zowel ambitieus als realistisch zijn. Behoud van gelijke of verbetering van de onderzoekskwaliteit is daarbij leidend. Een beschrijving van benodigdheden om deze transitiedoelen te realiseren maakt deel uit van het streefbeeld.

Binnen het domein van het fundamenteel wetenschappelijk hersenonderzoek is een eerste start gemaakt met het concept van streefbeeld als basis. Lees het nieuwsbericht.

Het NCad constateert dat er vanuit vele onderzoeksdomeinen positief wordt gereageerd op het NCad-concept van Streefbeelden voor Proefdiervrije Innovatie en zet zich in om deze onderzoeksdomeinen verder op weg te helpen. Zo is onlangs gestart met het opstellen van een streefbeeld voor proefdiervrije innovatie in het onderwijs.

Heeft u ideeën die mogelijk kunnen bijdragen aan de start van nieuwe streefbeelden? Of wilt u zelf starten met een streefbeeld voor uw onderzoeksdomein? Laat het ons weten via NCad@minlnv.nl

De streefbeeldaanpak:

Streefbeeld Proefdiervrij onderzoek