Proefdieronderzoek onder de loep op lustrumsymposium NCad

Hoeveel er ook wordt geïnvesteerd in proefdiervrij onderzoek, een verfijnd 3V-beleid blijft de komende jaren nodig voor de proefdieren die nog zullen worden ingezet. Deze visie werd breed gedeeld door onderzoekers, ethici en dierenwelzijn-vertegenwoordigers die hierover spraken tijdens het NCad lustrum-symposium, begin december gevierd in Utrecht. Het was tevens het laatste optreden van Herman Koëterals voorzitter van het NCad. Met zijn visie, doorzettingskracht en verbindend optreden heeft Herman het NCad op de kaart gezet met vele NCad-adviezen om het dierenwelzijn van proefdieren te verbeteren en om het aantal gebruikte dieren te verminderen. Tijdens deze bijeenkomst reflecteerden meerdere sprekers en deelnemers op hetgeen de afgelopen jaren op dit gebied is bereikt en op hetgeen nodig is om verdere stappen te maken. De verschillende visies hierover zullen door het NCad worden meegenomen in de advisering naar minister en het werkveld.

Bloemen voor scheidend voorzitter Herman Koeter uit handen van algemeen secretaris Ferry Braunstahl
Herman Koëter (rechts) en algemeen secretaris Ferry Braunstahl
Coenraad Hendriksen leidt discussie
Coenraad Hendriksen, comitélid, leidde discussie over gewenste focus van NCad
Bernice Bovenkerk vertelt over mogelijke ethische kijk op proefdiergebruik
Bernice Bovenkerk, universitair hoofddocent WUR, vertelde over de mogelijke ethische kijk op gebruik van proefdieren.
visie van sprekers gevat in beelden
Beeld: Visuele notulen
Verbeelding van visies van sprekers door Visuele Notulen.