Schrijf je nu in voor 1e Harry Blom-beraad 'Wat is er mis met solitaire huisvesting van mannelijke knaagdieren?' op 21 maart a.s.

Hoor er alles over en praat mee tijdens het eerste Harry Blom-beraad op 21 maart a.s. in Utrecht. Meld je nu aan!

Ben je lid van een IvD, onderzoeker, biotechnicus of analist, of vanuit een andere rol direct betrokken bij dierproeven? NCad en IvD-Platform nodigen je uit om tijdens dit eerste Harry Blom-beraad kennis, ervaringen en visies over het solitair huisvesten van mannelijke ratten en muizen, met elkaar te delen. Om zo gezamenlijk te werken aan verbeteren van dierenwelzijn èn kwaliteit van onderzoek. Het ‘beraad’ wordt informatief, inspirerend en ook laagdrempelig. Daarvoor hebben we het volgende programma opgesteld:

13.00 uur         Zaal open voor eerste kennismaking en gesprek

14.00 uur         Welkom door gespreksleider Henriëtte Bout (tot januari 2019 lid van het NCad)

14.15 uur         Inventarisatie van de huidige praktijken in de huisvesting van mannelijke knaagdieren – Cindy Kunne en Pieter Verbost (bestuur BV-commissie IvD-Platform)

14.30 uur        Presentaties door experts:

  • Effecten solitaire huisvesting - Wouter Florijn (animal science officer, Amsterdam Academisch Medisch Centrum)
  • Effecten solitaire huisvesting in metabolisme-onderzoek - Lidewij Schipper (senior scientist, Nutricia Research)
  • Effecten solitaire huisvesting op dierenwelzijn en in gedragsexperimenten - Saskia Arndt (hoogleraar Diergedrag, Universiteit Utrecht)

15.30 uur         Gesprek met deelnemers; uitwisselen van kennis en ervaringen en discussie op basis van stellingen

16.45 uur         Hoe gaan we verder met de nieuwe inzichten?

17.00 uur         Tot zes uur gelegenheid na te praten tijdens borrel.

We verwelkomen je  graag in de sfeervolle ‘Winkel van Sinkel’ (Oudegracht 158) in hartje Utrecht.

Overtuigd dat dit een interessante middag wordt? Meld je snel aan! Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. 

De inschrijving is inmiddels gesloten. Houd onze communicatie in de gaten voor het volgende Harry Blom-beraad. Een verslag van dit beraad zal worden gepubliceerd in Biotechniek, het vakblad voor proefdierkundig Nederland.

Het eerste Harry Blom-beraad

De in 2018 overleden oud-proefdierdeskundige Harry Blom maakte zich sterk om binnen het dierexperimentele werkveld actief kennis met elkaar te delen en dilemma’s te adresseren.

In elk Harry Blom-beraad wordt een dilemma in de huidige onderzoekspraktijk vanuit verschillende oogpunten belicht. En gaan we de discussie met elkaar aan. Dit kan leiden tot een adviestraject door het NCad, de vorming van een werkgroep of een andere actie, maar het beraad is daar niet primair op gericht. Elke bijeenkomst organiseren we op een prettige locatie onder het genot van een hapje en een drankje.

Heb je nog vragen of tips? Mail naar het NCad: NCad@minlnv.nl