Commissievergadering Dierproeven

Tweede kamerleden van de vaste kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit spraken donderdag 12 november met de ministers Schouten en Van Engelshoven over het onderwerp dierproeven. 

Hoe het aantal proefdieren te verminderen en de ontwikkeling en het gebruik van proefdiervrije innovaties te versnellen? 

Minister Schouten wees in deze context ook het NCad onderzoek naar de impact van COVID-19 op het gebruik van proefdieren en ontwikkeling van proefdiervrije innovaties. U kunt het debat via onderstaande link terugkijken.