Harry Blom-beraad ‘Een verschil van dag en nacht’ verplaatst naar 1 oktober

Dag-nachtritmes hebben invloed op je proefdier en de uitkomsten van je dierproef. Hoe ga je daar goed mee om?

Tijdens het volgende Harry Blom-beraad* gaan we het hebben over de invloed van Dag-nachtritmes. Dit is meer dan veel mensen zich realiseren! Kom daarom ook en doe mee in de discussie.

Deze bijeenkomst was gepland in mei en is verplaatst naar 1 oktober.

Locatie: Utrecht

Tijdens dit beraad willen we met IvD-leden, onderzoekers, biotechnici en verder direct betrokkenen bij dierproefonderzoek ‘in vertrouwen’ kennis en ervaringen met elkaar te delen. Om zo bij te dragen aan beter onderzoek en betere onderzoeksopzet, voor onderzoekers en voor dieren.

De bijeenkomst wordt informatief, leuk en laagdrempelig!

*Harry Blomberaden worden georganiseerd door het NCad en het IvD-Platform. We combineren ‘strakke inhoud’ met discussie en ruimte om collega’s van andere organisaties te leren kennen onder genot van hapje drankje. Een Harry Blom-beraad kan leiden tot een adviestraject door het NCad, de vorming van een IvD-werkgroep of een andere actie, maar is daar niet primair op gericht.