Advies NCad onderschreven met onderzoek naar impact van Corona op transitie naar proefdiervrije innovatie.

Op 22 april stuurde het NCad een briefadvies aan de minister van LNV waarin voorstellen zijn gedaan om dierproefvrije onderzoeksmethodes te stimuleren voor het in ontwikkeling zijnde wetenschappelijk onderzoeksbeleid Covid-19.

Op 8 juni ontving het NCad van het ministerie van LNV een antwoord op haar briefadvies. Daarin wordt de oproep die wij hebben gedaan weliswaar onderschreven maar niet geheel geëffectueerd. Het NCad wordt wel verzocht om een bredere en diepere analyse te maken van het effect van deze coronapandemie op de transitie naar proefdiervrije innovatie. Het NCad zal hiervoor samen met het ministerie een onderzoeksopzet uitwerken.