Het Harry Blom-beraad is op 11 november digitaal!

We gaan het gewoon proberen en organiseren een digitaal Harry Blom-beraad. Je kunt daarom gewoon thuis meekijken en ook meedoen en vragen stellen! Onze gastsprekers komen hiervoor naar een studio, het wordt dus wel een levendige bijeenkomst. We houden zo vast aan een laagdrempelige opzet met als doel kennis en ervaringen delen.

‘Een verschil van dag en nacht’

Dag-nachtritmes hebben invloed op je proefdier en de uitkomsten van je dierproef. Hoe ga je daar goed mee om?

Tijdens het volgende Harry Blom-beraad* gaan we het hebben over de invloed van Dag-nachtritmes. Dit is meer dan veel mensen zich realiseren!

Save the date > Woensdag 11 november - start 13.30 uur - tot 15.30.

Tijdens dit beraad willen we met IvD-leden, onderzoekers, biotechnici en verder direct betrokkenen bij dierproefonderzoek ‘in vertrouwen’ kennis en ervaringen met elkaar te delen. Om zo bij te dragen aan beter onderzoek en betere onderzoeksopzet, voor onderzoekers en voor dieren.

*Harry Blomberaden worden georganiseerd door het NCad en het IvD-Platform. Een Harry Blom-beraad kan leiden tot een adviestraject door het NCad, de vorming van een IvD-werkgroep of een andere actie, maar is daar niet primair op gericht.

Noteer deze bijeenkomst op 11 november alvast in je agenda. En stuur deze aankondiging ook door naar onderzoekers en anderen voor wie deze bijeenkomst relevant kan zijn.

Het programma en de verplichte registratie volgen spoedig!