Save the date: 4e Harry Blom-beraad

De invloed van het Microbioom op dierproeven

Het microbioom heeft invloed op je proefdier en mogelijk ook op de uitkomsten van je dierproef. Wat weet je hier eigenlijk van?

Dinsdag 15 juni – online – 15.00 tot 17.00 uur

Tijdens het volgende Harry Blom-beraad gaan we het hebben over de mogelijke invloed van het microbioom op de resultaten van dierproeven. We hebben drie interessante sprekers die voorbeelden uit de praktijk zullen presenteren. Kom daarom ook en doe online mee aan de discussie.

Voor wie bedoeld?

De bijeenkomst is bedoeld voor direct betrokkenen bij dierproefonderzoek zoals IvD-leden, onderzoekers en biotechnici. Naast de presentaties van de sprekers is het doel van de bijeenkomst het delen van kennis en ervaringen. Hiermee leveren we een bijdrage aan beter onderzoek en een betere onderzoeksopzet. De bijeenkomst wordt informatief, leuk en laagdrempelig.

Reserveer 15 juni in je agenda en stuur deze aankondiging door

Noteer 15 juni alvast in je agenda en stuur deze aankondiging door naar andere geïnteresseerden in jouw netwerk. Het programma en nadere informatie over het inschrijven voor deze online bijeenkomst volgen spoedig.

Over het Harry Blom-beraad

Harry Blom-beraden worden georganiseerd door het IvD-Platform en het NCad. De in 2018 overleden oud-proefdierdeskundige Harry Blom maakte zich sterk om binnen het dierexperimentele werkveld actief kennis met elkaar te delen en dilemma’s te adresseren. In het halfjaarlijkse Harry Blom-beraad wordt een onderwerp in de huidige onderzoekspraktijk vanuit verschillende oogpunten belicht.