Tussenrapportage ‘Leren van Covid-19’

Eind 2020 heeft de minister van LNV het NCad verzocht haar te adviseren over de effecten van COVID-19 op de transitie naar proefdiervrije innovatie.
Uit eerste verkenning van het landschap en de gebruikte onderzoeksmethoden blijkt dat, om snel een vaccin te maken, vooral gebruik is gemaakt van diermodellen. Aandachtspunt is de vraag of proefdiervrije methoden de preklinische fase kunnen verkorten en verbeteren.
Het definitieve advies verschijnt einde 2021.