Het NCad is geëvalueerd

In opdracht van de minister van LNV is het NCad geëvalueerd door het bureau Andersson Elffers Felix (AEF). Het rapport geeft een getrouw beeld van het functioneren van het NCad. AEF heeft aanbevelingen gedaan aangaande het takenpakket van het NCad die afwijken van de huidige inrichting van het stelsel. Hoe daar verder mee om te gaan is aan het ministerie. In bijgaande brief aan de minister heeft het NCad haar reactie op het rapport verwoord.