Streefbeeld Cardiovasculair Onderzoek is vergevorderd

De Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) heeft het NCad laten weten dat het streefbeeld Cardiovasculair Onderzoek de afronding nadert (zie bijgevoegde brief). Samen met de European Society of Cardiology, patiënt-vertegenwoordigers en de initiatiefnemers van registratie preclinical trails is een stand van zaken opgemaakt die heeft geleid tot een consensusdocument. Dit document is gepubliceerd in Cardiovascular Research.

De DCVA stelt betere wetenschap voorop. De DCVA is daarbij ambitieus en realistisch. Om volgende stappen te zetten om tot een vermindering van het gebruik van proefdieren te komen, zijn meer en verfijndere onderzoeksmodellen nodig die een grotere voorspellende waarde hebben dan de huidige. Soms zullen dat nog diermodellen zijn, maar steeds vaker dierproefvrije modellen. Het is van belang om daarin te investeren en dit vraagt om additionele middelen.

Het NCad is blij met de gevolgde werkwijze en de beweging naar vermindering van proefdiergebruik die gedragen wordt door de sector. Het NCad hoopt en verwacht dat dit streefbeeld leidt tot een versnelling richting proefdiervrije wetenschap in dit veld. Financiële ondersteuning zal daarbij zeer wenselijk zijn.