Zienswijze cumulatief ongerief

Het NCad ontwikkelde op verzoek van het CCD handvatten voor de inschatting van cumulatief ongerief. Cumulatief ongerief wordt in de Europese Richtlijn genoemd, maar niet uitgelegd. Dit wordt ook niet verder omschreven door een werkgroep van de EU-lidstaten die het Ernstbeoordelingskader hebben opgesteld. Het NCad omschrijft in deze zienswijze cumulatief ongerief en welke factoren bijdragen aan het cumulatief ongerief. Ook stelt het NCad een aantal hulpmiddelen voor. Het NCad gebruikte daarbij dankbaar de kennis en ervaring van een expertgroep.