Harmonisatie ongeriefinschatting dierproeven door FELASA workshops

Op 2 juni 2022 kregen 8 mensen een training om FELASA-trainer te worden. Twee kerntrainers van FELASA gaven deze training. De organisatie was in handen van DALAS, het IvD-Platform en het NCad. 

11 nieuwe trainers

Drie van de nieuwe trainers gaven op 3 juni 2022 meteen hun eerste FELASA-workshop. Zij deden dit  onder supervisie van de kerntrainer. Voor de andere 5 gaan we dat in het najaar organiseren. Tijdens het FELASA-congres zijn nog eens 3 mensen opgeleid. Hierdoor hebben we aan het eind van het jaar 11 mensen die in Nederland FELASA-workshops kunnen geven.

Doel workshops

Waarom zijn er zoveel nieuwe trainers nodig? We willen de denkwijze van de Europese Commissie en van FELASA over inschatting en bepaling van ongerief bij alle betrokkenen tussen de oren krijgen. En daarmee willen we tegelijk die inschatting en bepaling op elkaar afstemmen. Dit is dan ook het doel van de workshops.

Harmonisatie ongeriefbeoordeling

Het is de bedoeling dat het binnen Europa niet uitmaakt waar je je projectvoorstel indient. Het harmoniseren van ongeriefbeoordeling is daar een onderdeel van. Iedereen die bij dierproeven betrokken is, zou ongerief op dezelfde manier moeten inschatten en beoordelen. Het zou daarom goed zijn om met een zekere (on)regelmaat een FELASA-workshop ongeriefinschatting te volgen.

FELASA-workshops voor (aankomende) onderzoekers

We willen graag dat de workshops onderdeel worden van de artikel 9-cursussen. Dan volgen alle aankomende onderzoekers in elk geval één FELASA-workshop. Ook wil DALAS de workshops opnemen in het leven-lang-leren programma. En bijvoorbeeld de workshops aanbieden aan biotechnici. Mensen van IvD’s, DEC’s, de CCD en de inspectie hebben al vaker een workshop gevolgd. Bijvoorbeeld tijdens een IvD-dag of een FELASA-congres. Voor hen komen er herhalingsworkshops met nieuwe/andere casussen.