Minister Adema maakt kennis met NCad en CCD

Maandag 24 april 2023 ontmoette minister Adema van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de voorzitters van het NCad en de CCD. De minister toonde veel interesse in het onderwerp dierproeven en alternatieven. Ook zag hij het als een mooie voorbereiding op het debat met de Kamercommissie op 9 mei.

Kwaliteit vergunning dierproeven verbeterd bij CCD

Ludo Hellebrekers, voorzitter van de CCD, lichtte de rol en taken van de CCD toe. De CCD maakt niet zelf het beleid, maar voert dit uit. Sinds de nieuwe Wet op dierproeven in 2014 is de kwaliteit van de vergunning voor dierproeven verbeterd. Ludo vertelde ook over de dilemma’s zoals proefdieronderzoek naar leefstijl gerelateerde aandoeningen. Deze dilemma’s bespreekt de CCD met LNV.

NCAd enthousiast over streefbeelden

Henk Smid, voorzitter van het NCad, gaf een toelichting op de rol en taken van het NCad. Hij benadrukte de bescherming van proefdieren als de belangrijkste taak van het comité. Dit doet het NCad onder andere met de 3 V’s: vervanging, verminderen en verfijnen van dierproeven. Ook is hij enthousiast over de aanpak met streefbeelden om innovatie te versnellen. Na de streefbeelden Neurowetenschap en Onderwijs, volgen ook binnenkort de streefbeelden Cardiovasculair en Immunologie.

Toekomst met minder dierproeven

De minister vroeg wat LNV meer kan doen voor een toekomst met minder dierproeven. Henk en Ludo noemen een aantal zaken:

  • Er is veel geld nodig.
  • Regie op de transitie naar een toekomst met minder dierproeven. Bijvoorbeeld door gebruikers van proefdiermodellen te verbinden aan de ontwikkeling van nieuwe technieken zonder proefdieren.
  • Nederland kan krachtiger haar internationale rol pakken. We kunnen binnen de EU praten over de mogelijkheden voor het aanpassen van de wetten en regels.

Ook kwam de vraag aan bod of het voorkomt dat onderzoekers automatisch grijpen naar dierproeven. Hierop antwoordden Henk en Ludo dat veel onderzoek nog niet kan zonder dierproeven. Of hier ook deels een automatisme speelt, laat het NCad momenteel onderzoeken.

Andere onderwerpen die werden besproken tijdens het gesprek waren de vergunningbeoordeling bij Contract Research Organisations. En over dierproeven die gedaan worden voor markttoelating buiten de EU terwijl de EU een geaccepteerd alternatief gebruikt. Tot slot bedankte de minister beide voorzitters voor het informatieve gesprek.