Het 7e Harry Blom-beraad - Verfijning

In Nederland worden elk jaar zo’n 500.000 dieren gebruikt in proeven. Dit aantal is al jaren stabiel, ondanks de groeiende aandacht voor de ontwikkeling van proefdiervrije alternatieven. Om het welzijn van onze dieren en de kwaliteit van onderzoek te verhogen is het belangrijk om hard te blijven werken aan de verfijning van bestaande procedures.  

Het 7e Harry Blom-beraad is op dinsdag 4 juni in Amersfoort.

rat

Programma

Vanaf 12:00 bent u welkom bij de Observant in Amersfoort. Het programma start om 13:00 uur. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 16:15 uur, daarna sluiten we af met een gezamenlijke borrel. Meer informatie over het programma volgt binnenkort.

Voor wie bedoeld?

Tijdens dit beraad willen we kennis en ervaringen over verfijning van procedures met elkaar delen. IvD-leden, biotechnici, dierverzorgers, analisten en onderzoekers krijgen uitgebreid de ruimte om in een vertrouwde en informele setting met elkaar in gesprek te gaan. Zo kunnen we kennis en ervaringen delen. Op deze manier dragen we samen bij aan meer verfijnd proefdieronderzoek en het welzijn van proefdieren.

Filmpjes gezocht!

Voor deze editie zijn we op zoek naar korte filmpjes over concrete verfijningen op de werkvloer. Hiervoor hebben we jouw hulp nodig! Kijk voor meer informatie op MyDALAS

Harry Blom

De halfjaarlijkse bijeenkomsten zijn vernoemd naar proefdierdeskundige Harry Blom. Hij wilde graag dat mensen binnen het dierexperimentele werkveld kennis met elkaar delen. Elk Harry Blom-beraad behandelt een ander onderwerp. Het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) organiseert dit jaar samen met het IvD-Platform (Instantie voor Dierenwelzijn) het 7e Harry Blom-beraad over verfijning.

Aanmelden

Hou onze website en LinkeIn pagina in de gaten. Op dit moment zijn we nog hard bezig om weer een mooi programma samen te stellen. Zodra het programma bekend is, kunt u zich inschrijven via een aanmeldformulier op onze website.