Handreiking Synthesis of Evidence in proefdieronderzoek

Er worden soms hoge verwachtingen gewekt van hoe methoden van Synthesis of Evidence (SoE) de opzet van dierproeven kunnen verbeteren en het aantal te gebruiken proefdieren vermindert. Het Nationaal Comité advies proefdierenbeleid vindt een zorgvuldige opzet van dierproeven van groot belang en heeft daarom ongevraagd een zienswijze uitgebracht over hoe SoE kunnen helpen bij het opzetten van onderzoek met proefdieren.