NCad-advies Genetisch gemodificeerde dieren in voorraad gedood

Het aanstellen van fokcoördinatoren die toezien op de kwaliteit en het gebruik van de toegepaste technologie bij proefdieren is volgens het NCad belangrijk om vraag en aanbod van dieren beter af te stemmen en daarmee het aantal dieren in voorraad gedood* tot een zo minimaal mogelijk aantal te verminderen.

* Niet gebruikte dieren, gedood zonder dat zij onderdeel waren van een dierproef. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen dieren die zijn doodgegaan of gedood na gebruik in fok (bijvoorbeeld ouderdieren die zijn gebruikt voor de fok) en dieren die zijn dood gegaan of zijn gedood vóór gebruik in fok of dierproef (bijvoorbeeld doordat ze niet geschikt zijn voor gebruik in dierproeven).