Advies NCad Genetisch gemodificeerde dieren in voorraad gedood

Volg de nieuwe technologische ontwikkelingen op de voet en leidt deze in goede banen. Verplicht instellingen om  fokcoördinatoren aan te stellen die toezien op de kwaliteit en het gebruik van de toegepaste technologie bij proefdieren. Dat is het advies van het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) aan de Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken. Het NCad geeft in haar advies daarnaast handvatten om een betere afstemming van vraag en aanbod van dieren mogelijk te maken.