Advies Transitie proefdiervrij onderzoek

NCad advies Transitie naar proefdiervrij onderzoek

Wereldleider proefdiervrije innovaties in 2025. Deze ambitie van voormalig staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam heeft in 2016 geleid tot de vraag aan het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) om een afbouwschema van dierproeven op te stellen. Het advies heeft onder meer geleid tot de start van netwerkorganisatie Transitie Proefdiervrije Innovatie en tot streefbeelden proefdiervrij onderzoek.

Bekijk de uitgebeelde adviezen in de whiteboard animatie