NCad advies Indicatoren, beheer en benutting van gegevens voor monitoren van proefdiergebruik en 3V-alternatieven, deel 2

In oktober 2015 heeft het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) het eerste deeladvies uitgebracht. In deeladvies 2 adviseert het NCad om het gegevenspakhuis gefaseerd op te bouwen, waarbij de overheid het initiatief neemt door het geven van een gerichte opdracht voor de bouw van het datapakhuis (de hardware) aan een centrale instantie. In de tweede fase kan dit gegevenspakhuis zich verder ontwikkelen tot een algemene kennisbank, waarin ook onderzoeksresultaten en andere gegevens van instellingen worden ondergebracht.