NCad advies Herplaatsing van voormalige proefdieren

Niet-humane primaten, honden en katten die in dierproeven zijn gebruikt moeten in principe worden herplaatst op een voor hen geschikte locatie tot het eind van hun leven, vindt het NCad. De intrinsieke waarde van het dier staat daarbij centraal. De mogelijkheden voor herplaatsing van voormalige proefdieren zijn volgens het NCad zeker nog niet uitgeput en daarom is extra aandacht hiervoor noodzakelijk.

In Nederland bestaan verschillende mogelijkheden om een voormalig proefdier te herplaatsen. Instellingen die deze mogelijkheid bieden, vullen de wijze waarop dat gebeurt (inclusief de selectie van dieren) zelf in. Om te komen tot een geharmoniseerd en transparant herplaatsingsproces heeft het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid  een raamwerk opgesteld waarin het herplaatsingsproces wordt beschreven. Dit raamwerk is toepasbaar op meerdere diersoorten. Daarnaast zijn Codes of Practice opgesteld die zich specifiek richten op honden, katten, en niet-humane primaten.