NCad advies Voorkómen, herkennen en bestrijden van pijn bij proefdieren

Geen enkel dier mag onnodig lijden, dat is het uitgangspunt van het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) . Hoewel er uit eerder onderzoek blijkt dat er geen grote directe zorgpunten zijn wat betreft pijnherkenning en –bestrijding bij proefdieren, is er volgens het NCad zeker nog verbetering mogelijk. Dit advies bevat een Code of Practice (CoP), die onderzoekers, biotechnici en Instanties voor Dierenwelzijn helpt om pijn bij proefdieren te voorkómen, herkennen en bestrijden. De CoP is bondig samengevat in een infographic.