NCad advies Voorkómen, herkennen en bestrijden van pijn bij proefdieren

Geen enkel dier mag onnodig lijden, dat is het uitgangspunt van het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) . Hoewel er uit eerder onderzoek blijkt dat er geen grote directe zorgpunten zijn wat betreft pijnherkenning en –bestrijding bij proefdieren, is er volgens het NCad zeker nog verbetering mogelijk. Dit advies bevat een Code of Practice (CoP), die onderzoekers, biotechnici en Instanties  voor Dierenwelzijn helpt om pijn bij proefdieren te voorkómen, herkennen en bestrijden. Bij de CoP hoort een infographic die in beeld en tekst inzichtelijk maakt wat de aandachtspunten daarbij zijn.