NCad advies Synthesis of Evidence in het proefdieronderzoek

In de media is de laatste tijd aandacht geweest voor vermeende onzorgvuldigheid bij de opzet van bepaalde categorieën van dierproeven. Daarbij worden soms hoge verwachtingen gewekt van hoe methoden van Synthesis of Evidence (SoE) de opzet van dierproeven kunnen verbeteren en het aantal proefdieren verminderen. Het Nationaal Comité advies proefdierenbeleid  (NCad) vindt zorgvuldige opzet van dierproeven van groot belang en heeft daarom ongevraagd een zienswijze uitgebracht over hoe SoE kunnen helpen bij het opzetten van onderzoek met dieren.