NCad advies Alternatieve dodingsmethoden bij proefdieren

In september 2015 heeft de staatssecretaris van Economische Zaken aan het NCad gevraagd te adviseren over dodingsmethoden bij proefdieren die even humaan zijn als de in de Europese Richtlijn 2010/63/EU opgenomen methoden. Daarnaast heeft de staatssecretaris verzocht de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) handvatten te bieden bij de beoordeling van dergelijke alternatieve dodingsmethoden door elementen aan te reiken die een wetenschappelijke motivering moet bevatten. In augustus 2016 heeft het NCad haar advies 'Alternatieve dodingsmethoden bij proefdieren - voor een zorgvuldige afweging om structureel af te wijken van voorgeschreven methoden'.