Rapport Advies COVID-19

In 2021 bracht het NCad een eerste verkenning uit over de effecten van covid-19 op de transitie naar proefdiervrije innovatie. In het definitieve advies;’ COVID-19: het gebruik van proefdieren en proefdiervrije methoden in de dynamiek van een pandemie’ wordt ingegaan op welke wijze het proefdiergebruik voor een volgende pandemie kan worden gereduceerd.