Whiteboard animatie Transitie naar proefdiervrij onderzoek

Een van de belangrijkste adviezen die het NCad onlangs heeft uitgebracht is het rapport ' Transitie naar proefdiervrij onderzoek - Over mogelijkheden voor het uitfaseren van dierproeven en het stimuleren van proefdiervrije innovatie’. Van dit advies is een zogeheten whiteboard animatie gemaakt, welke op overzichtelijke wijze dit advies in beeld brengt.