CoP Herplaatsing voormalige proefdieren

In 2016 heeft het NCad het advies 'Herplaatsing van voormalige proefdieren' uitgebracht. Het doel van het advies is het borgen van de kwaliteit van leven van niet-humane primaten (NHP's), honden en katten die levend uit een dierproeventraject komen. Het NCad geeft adviezen hoe deze dieren tot het eind van hun leven gehuisvest kunnen worden op een voor hen geschikte locatie zonder in een dierproef te worden betrokken. In het kader van het advies zijn Codes of Practices (CoP's) opgesteld die zich specifiek richten op honden, katten en NHP's.

Herplaatsingsraamwerk

Volgens artikel 13e van de Wet op de dierproeven (Wod) kunnen vergunninghouders proefdieren vrijgeven voor herplaatsing. Sommige vergunninghouders doen dat al jaren. Volgens het NCad moet dit worden gestimuleerd. Voor een harmonieus, transparant proces heeft het NCad een algemeen herplaatsingsraamwerk ontworpen. Dit raamwerk is erop gericht om, samen met de Codes of Practice voor de herplaatsing van honden, katten en (NHP’s), de ontwikkeling van een herplaatsingsprogramma te bevorderen.