Codes of Practices, actuele 'beste praktijken' in het proefdierveld

Een belangrijke taak van het NCad is het bekendheid geven aan Codes of Practices, in het Nederlands 'beste praktijken' op het gebied van dierproeven en de mogelijkheden om die te vervangen, verminderen en verfijnen. Het NCad richt zich ook op het stimuleren van de ontwikkeling en (inter)nationale harmonisatie van beste praktijken. Daarmee wil het NCad de toepassing van 3V-methoden bevorderen. 

Hier volgend een aantal actule Code of Practices (CoP's), opgesteld door experts in proefdierveld binnen de context van NCad-adviezen.

> CoP's Genetisch gemodificeerde dieren in voorraad gedood

> CoP Dierproeven in het kankeronderzoek, gericht op het verminderen van ongerief bij tumorinductie, toezicht en controle, en euthanasie in het kankeronderzoek.

> CoP Immuniseren van proefdieren.

> CoP Welzijnsbewaking van proefdieren.

> CoP's Motiveren door restrictreren?

Inschatten van ongerief

Tijdens complexe experimenten kan het inschatten van ongerief tijdens en na het experiment lastig zijn. Op welk moment moet er worden ingegrepen? In Europa worden de laatste jaren voorbeelden uitgewerkt die handvatten bieden voor Nederland. Het NCad heeft daartoe de ongeriefbeoordeling van een aantal voorbeeld-experimenten vertaald. Naast informatie over hoe de mate van ongerief kan worden beoordeeld, worden er voorbeelden gegeven van scorebladen.
Download Categorisering en rapportage van de ernst van het ongerief ondervonden door dieren gebruikt in wetenschappelijke procedures: rapport van de FELASA/ECLAM/ESLAV-werkgroep.

Bouwstenen van het rapport