Codes of Practices, actuele 'beste praktijken' in het proefdierveld

Een belangrijke taak van het NCad is het attenderen op en verspreiden van Codes of Practices, in het Nederlands 'beste praktijken' op het gebied van dierproeven en de mogelijkheden om die te vervangen, verminderen en verfijnen. Het NCad richt zich ook op het stimuleren van de ontwikkeling, (inter)nationale acceptatie en harmonisatie van beste praktijken. Daarmee wil het NCad de toepassing van 3V-methoden bevorderen. 

Hier volgend een aantal actule Code of Practices (CoP's) , opgesteld door experts in proefdierveld binnen de context van NCad-adviezen.

> CoP's Genetisch gemodificeerde dieren in voorraad gedood

> CoP Dierproeven in het kankeronderzoek, gericht op het verminderen van ongerief bij tumorinductie, toezicht en controle, en euthanasie in het kankeronderzoek.

> CoP Immuniseren van proefdieren.

> CoP Welzijnsbewaking van proefdieren.

Het NCad is van mening dat een brede toepassing van beste praktijken alleen mogelijk is door samenwerking met de nationale comités van andere lidstaten. Het NCad neemt zoveel als mogelijk initiatief voor deze internationale samenwerking.

Inschatten van ongerief

Tijdens complexe experimenten kan het inschatten van ongerief tijdens en na het experiment lastig zijn. Op welk moment moet er worden ingegrepen? In Europa worden de laatste jaren voorbeelden uitgewerkt die handvatten bieden voor Nederland. Het NCad heeft daartoe de ongeriefbeoordeling van een aantal voorbeeld-experimenten vertaald. Naast informatie over hoe de mate van ongerief kan worden beoordeeld, worden er voorbeelden gegeven van scorebladen.
Download Categorisering en rapportage van de ernst van het ongerief ondervonden door dieren gebruikt in wetenschappelijke procedures: rapport van de FELASA/ECLAM/ESLAV-werkgroep.

Toelichting
Hoewel het inschatten van ongerief niet altijd zwart-wit is, is het wel belangrijk dat de beoordeling op gelijke wijze wordt uitgevoerd. Om te zorgen dat iedere betrokken professional in het werkveld de mate van ongerief bij dieren zoveel mogelijk hetzelfde inschat, heeft de Europese Commissie al enige tijd twee handreikingen beschikbaar. Dit zijn de bijlage VIII van Richtlijn 2010/63/EU en het Ernst beoordelingskader.
In 2018 is daar een rapport van een FELASA/ECLAM/ESLAV-werkgroep bijgekomen. In dit rapport wordt van acht voorbeelden de ernst van het ongerief uitgewerkt en elke stap van die beoordeling wordt beargumenteerd. Ook staan er voorbeelden in van scorebladen voor het bijhouden van dierenwelzijn en hulpmiddelen om bijvoorbeeld humane eindpunten te bepalen. Dit rapport is nu door het NCad vertaald in het Nederlands. Hierdoor zijn er nog meer en ook complexere voorbeelden in het Nederlands beschikbaar voor iedereen die met proefdieren werkt.
De FELASA-werkgroep heeft na het uitbrengen van het rapport nog drie voorbeelden uitgewerkt. Ook die voorbeelden zal het NCad laten vertalen en vervolgens op deze NCad-website plaatsen.
 

Diermodellen