CoP Voorkómen, herkennen en bestrijden van pijn bij proefdieren

De Code of Practice (CoP) Voorkómen, herkennen en besrijden van pijn bij proefdieren is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het opzetten, beoordelen, uitvoeren en begeleiden van dierproeven. De CoP maakt onderdeel uit van het NCad advies Voorkómen, herkennen en bestrijden van pijn bij proefdieren dat in mei 2016 is gepubliceerd. Hier vindt u de CoP en bijbehorende documenten en verwijzingen. Deze digitale bijlagen zullen als daar aanleiding voor is aangevuld worden.

CoP voorkomen, herkennen en bestrijden pijn

De CoP Voorkómen, herkennen en bestrijden van pijn bij proefdieren is bedoeld voor de instellingsvergunninghouder, de Instantie voor Dierenwelzijn (IvD), de aangewezen dierenarts, de onderzoeker, de biotechnicus, de zoölogische analist en de proefdierverzorger. In de CoP zijn de volgende onderdelen te vinden:

  1. Doel
  2. Begripsbepaling
  3. Inspanningsverplichting
  4. Analogie/voorzorg
  5. Pijnbestrijding: waarom wel/niet toepassen
  6. Pijnherkenning
  7. Pijn voorkómen en bestrijden: meer dan alleen het toepassen van een analgeticum
  8. Scholing
  9. Een humaan eindpunt (HEP)

In een infographic die in het kader van de CoP is ontwikkeld zijn de verschillende onderdelen visueel weergegeven.

Wet en regelgeving

Code of practices

Pijnherkenning

Pijnbestrijding/pijnbestrijdingswijzer

Bijscholing

Humane eindpunten

Geraadpleegde deskundigen