Voorbeelden van gradaties van ongerief

In de wereld van proefdieronderzoek wordt een onderverdeling in ernst van het onderzoek in de regel gemaakt op basis van ongerief, hetgeen veelomvattender is dan alleen een classificatie op basis van pijn. Daarom zijn in bijgaand document ook enkele voorbeelden gegeven van gradaties van ongerief bij pijnlijke handelingen, waarbij de pijn bestreden is door analgesie en/of anesthesie.