Code voor het immuniseren van proefdieren

Code met richtlijnen voor immunisatieprotocollen bij verschillende diersoorten.

Status: immunisatieprocedures zijn nog actueel, maar aanpassing nodig van de procedures en het gebruik van adjuvantia, en heroverweging van inspuitroutes en gebruikte volumina.