Onderzoeksrapport Codes of Practice

Codes of Practice (COP’s) zijn geen vrijblijvende adviezen. Als een CoP is opgesteld door experts, actueel is en bekend in het proefdierveld, zou deze volgens de Wet op de dierproeven gevolgd moeten worden. Afwijken van een CoP kan alleen als daar goede redenen voor zijn.
Rijkstrainee Jeffrey de Hoogen heeft voor het NCad een intern advies opgesteld over hoe om te gaan met CoP’s. In het door hem opgestelde rapport beschrijft hij het belang van CoP’s en de actualiteit van de Nederlandse CoP’s. Ook gaat hij in op het proces van het opstellen van een CoP. Voor dat laatste heeft Jeffrey ook een werkschema gemaakt. Het opstellen van nieuwe CoP en het actualiseren van bestaande CoP’s wordt door het NCad samen met het IvD platform gecoördineerd. Een werkgroep van experts maakt of actualiseert de CoP.