Streefbeelden proefdiervrij onderzoek

Streefbeelden proefdiervrij onderzoek zijn doelen waar een vakgebied naar toe wil zonder dierproeven te gebruiken. Het concept voor dit streefbeeld is door het NCad geïntroduceerd in een transitieadvies: bouw dierproeven af en stimuleer innovaties zonder dieren. Hiermee kunnen verschillende wetenschapsvelden een eigen streefbeeld ontwikkelen. We adviseren hierin en we houden de ontwikkelingen rond proefdiervrij onderzoek nauw in de gaten.

Minder proefdieren, wel kwaliteitsbehoud

In een streefbeeld staan transitiedoelen voor proefdiervrije ontwikkeling en minder proefdiergebruik in het wetenschapsveld. Deze doelen zijn ambitieus en realistisch en gelden voor de komende 10 jaar. Het is belangrijk dat nieuwe modellen minimaal zulke goede resultaten opleveren als oude modellen met proefdieren.

Ontwikkeling van streefbeelden

Een wetenschapsveld ontwikkelt een streefbeeld altijd zelf. De onderzoekers in dit veld weten het beste wat wel en niet mogelijk is op de lange termijn. Ook is het belangrijk om mensen buiten het wetenschapsveld te betrekken om bredere inzichten te krijgen.

Streefbeeld neurowetenschappen

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) maakte een streefbeeld voor proefdiervrije innovatie in het fundamenteel wetenschappelijk hersenonderzoek. Hiervoor heeft een commissie voor de KNAW een verkenningsrapportage ‘Excellent hersenonderzoek met minder dierproeven’ gemaakt. De KNAW schreef het rapport ‘Inventarisatie: het belang van dierproeven en mogelijkheden tot vermindering daarvan in fundamenteel neurowetenschappelijk onderzoek. Wij hebben een reactie gegeven op dit streefbeeld.

Streefbeeld (post)academisch onderwijs

Universiteiten van Nederland (UNL) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) presenteren samen een streefbeeld voor proefdiervrije innovatie in het academisch onderwijs. Hoe er naar het gebruik van dierproeven wordt gekeken in de maatschappij, verandert. Door het streefbeeld geven de universiteiten en UMC’s een bijdrage aan deze discussie.

Het doel van het streefbeeld is dat er meer aandacht is voor proefdiervrije ontwikkelingen. En daarnaast is het doel om het aantal proefdieren te verminderen. Sinds 2019 zijn UNL en NFU partner van het programma Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Meer informatie over het streefbeeld (post)academisch onderwijs vindt u hier. En in deze video ziet u hoe het streefbeeld tot stand kwam.

Streefbeeld cardiovasculair onderzoek

Voor het gebied cardiovasculair onderzoek is een streefbeeld ontwikkeld in samenwerking met het NCad. Het belangrijkste doel van dit streefbeeld is toepassen van experimentele modellen. Deze modellen hebben een voorspellende waarde voor de cardiovasculaire patiënt. En de modellen kunnen de onderzoeksvragen op een zo goed mogelijke manier beantwoorden.

Er is voor gekozen om dit streefbeeld vanuit de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) te organiseren. De DCVA is een samenwerkingsverband van 22 partners. Dit zijn organisaties die in onderzoek investeren, medische en technische onderzoekers, gebruikers en patiënten. In het streefbeeld worden 7 adviezen gegeven. In de bijlage staan concrete voorstellen die diermodellen door humane meetmodellen kunnen vervangen. Hierbij worden ook de beperkingen van beide soorten modellen vermeld. Het streefbeeld vindt u hier.

Infographic Streefbeelden