Streefbeeld voor (post)academisch onderwijs gepresenteerd

Er is goed nieuws over het streefbeeld voor (post)academisch onderwijs. Dit is op 7 oktober 2022 gepubliceerd en gepresenteerd door de Universiteiten van Nederland (UNL) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Het doel hiervan is om het gebruik van proefdieren in het onderwijs flink te verminderen. Het NCad heeft het idee van streefbeelden ontwikkeld om proefdiervrij onderzoek en onderwijs te stimuleren. Dit streefbeeld sluit goed aan bij wat het NCad voor ogen stond op weg naar proefdiervrij onderzoek: ambitieus, realistisch en breed gedragen.

Het uitgangspunt van het streefbeeld onderwijs is om alleen bepaalde studenten tijdens hun opleiding met dierproeven te laten werken. Dat zijn alleen de studenten die in hun latere loopbaan ook met proefdieren gaan werken.

Dat uitgangspunt leidt tot de volgende aanbevelingen:

 • Biomedische bachelor- en masterstudenten studenten doen geen dierproeven meer.
 • Voor bio-veterinaire bachelor- en masterstudenten:
  • Ontwikkel een stap-voor-stap aanpak gebaseerd op diervrije methoden voordat gewerkt wordt met dieren.
  • Creëer diervrije oefenplekken die zijn gebaseerd op, maar niet gelimiteerd tot, modellen en simulators.
  • Werk in de opleiding meer en vroeger met klinisch onderwijs op echte ‘patiënten’ in klinieken, ziekenhuizen of boerderijen.
 • Voor het postacademisch onderwijs:
  • Herstructureer de LAS-cursussen zo dat het theoretische gedeelte door een brede groep studenten kan worden gevolgd en het praktische gedeelte alleen door de groep studenten die daadwerkelijk dierexperimenten gaan doen.
  • Bespreek met de accreditatie commissie van FELASA of deze twee-staps-aanpak breder geïmplementeerd kan worden.
 • Investeer in de verdere ontwikkeling van diervrije methoden voor chirurgische training van medische professionals.
 • Voor de praktische training van onderzoekers en staf voorafgaand aan een dierexperiment:
  • Laat indien mogelijk praktisch werk met dieren over aan zeer-geoefend personeel.
  • Borg dat onderzoekers en de staf van dierfaciliteiten permanent hun vaardigheden op peil houden (permanente educatie).
  • Zorg dat diervrije methoden onderdeel uitmaken van de permanente educatie programma’s die worden aangeboden.
 • Zorg voor fondsen voor de ontwikkeling van diervrije onderwijsmethoden en -technologieën en deel hightech en/of complexe faciliteiten tussen academische instellingen.
 • Positioneer diervrije methoden als de ‘gouden standaard’ voor het onderwijs en verlaat het dogma dat proefdieren altijd nodig zullen zijn.
 • Leidende principes voor het kiezen en/of ontwikkelen van de beste diervrije methoden zijn de leerdoelen en de leercontext.

Het streefbeeld wordt nu in de praktijk toegepast. Hierin hebben alle betrokken partijen een grote rol. Zij zullen niet alleen investeren in het verminderen van het gebruik van proefdieren in het onderwijs. Zij gaan ook investeren in de jonge onderzoekers zodat zij bewust zullen kiezen om wel of geen proefdieren te gebruiken. Het NCad wenst alle betrokkenen veel succes en volgt graag de toepassing van het streefbeeld in de praktijk.

U vindt het streefbeeld hieronder.