Jaarplan NCad 2019

Werkwijze NCad gericht op samenwerken en verbinden

In de eerste vier jaar van haar bestaan heeft het NCad meerdere adviezen uitgebracht, voornamelijk op aanvraag van de Minister van LNV. Deze adviezen hebben het werkveld specifieke duiding van 3V-beleid gegeven. Daarbij heeft met name het advies ‘Transitie naar proefdiervrij onderzoek, over mogelijkheden voor het uitfaseren van dierproeven en het stimuleren van proefdiervrije innovatie’ ook internationaal de aandacht getrokken.

Het NCad constateert dat het aantal adviesvragen vanuit het ministerie de afgelopen periode geleidelijk is afgenomen. Dat biedt het NCad de kans om meer aandacht te besteden aan afstemming met het veld over fundamentele en praktische aspecten en dilemma’s die nu nog in de praktijk van dierexperimenteel onderzoek ervaren worden. De wijze waarop het NCad dit oppakt met activiteiten is beschreven in het jaarplan NCad 2019.