Wijziging besluit houdende benoeming en vergoeding NCad

Op 16 december 2015 is het besluit tot wijziging van het Besluit houdende benoeming en vergoeding NCad gepubliceerd in de Staatscourant. Met deze wijziging bestaat de mogelijkheid om gastdeskundige een vergoeding te geven als ze een vergadering van het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) bijwonen.