Nationale bepalingen in het kader van EU richtlijn 2010/63/EU

Op 20 december 2012 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Europese Commissie laten weten dat Nederland gebruik maakt van de mogelijkheid om in het kader van de Europese richtlijn 2010/63/EU nationale bepalingen te handhaven die gericht zijn op een uitgebreidere bescherming van proefdieren. Hier vindt u de nationale bepalingen.