Verslag vergadering 14 oktober 2016

Hier vindt u het verslag van de vergadering van het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) van 14 oktober 2016.