Verslag vergadering 11 november 2016

Hier vindt u het verslag van de vergadering van het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) van 11 november 2016.