Verslag vergadering 15 januari 2016

Hier vindt u het verslag van de vergadering van het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) van 15 januari 2016.