Verslag vergadering 18 maart 2016

Hier vindt u het verslag van de vergadering van het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) van 12 februari 2016.