Verslag vergadering 16 december 2016

Hier vindt u het verslag van de vergadering van het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) van 16 december 2016.