Missie en visie NCad

Het NCad is ingesteld voor de bescherming van dieren die worden gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden en voor onderwijs. Het Comité heeft een brede, inhoudelijk en uitvoerende taak.

Het NCad brengt zichtbare verbeteringen tot stand gericht op het Vervangen, Verminderen  en Verfijnen (3V's) van dierproeven en de ethische toetsing van proefdiergebruik in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Dit draagt bij aan een minimalisatie van proefdiergebruik en het versnellen van wetenschappelijke ontwikkelingen.

Door haar deskundigheid is het NCad de spin in het web op het gebied van het dierproevenbeleid. Het NCad brengt partijen bij elkaar en deelt kennis om daarmee de verdere ontwikkeling van het proefdierbeleid en de invulling van het 3V-beleid (inclusief ethische toetsing) te bevorderen. De zorgvuldig onderbouwde (beleids)adviezen van het NCad vormen daarvoor de basis.

Het NCad ontsluit kennis die (inter)nationaal beschikbaar is op het gebied van de 3V's en de ethische toelaatbaarheid van dierproeven en maakt daardoor een verantwoord dierproevenbeleid voor alle betrokkenen in Nederland mogelijk.

Het NCad neemt initiatieven om innovaties te stimuleren en boekt daarmee resultaten, zowel in nationaal als internationaal verband.