prof. dr. ir. J.B. (Jan-Bas) Prins

prof. dr. ir. J.B. (Jan-Bas) Prins

Functie
Lid
Werkt bij
Director of the Biological Research Facility at the Francis Crick Institute • Hoogleraar Proefdierwetenschappen Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

“Lid mogen zijn van het eerste Nationaal Comité advies dierproevenbeleid, NCad, beschouw ik als een grote eer. En ik realiseer me dat het ook een grote verantwoordelijkheid is. Een verantwoordelijkheid jegens de dieren, de samenleving en het wetenschappelijk onderzoek dat wij in onze samenleving uitvoeren. Niemand is vóór dierproeven, maar we kunnen nog niet zonder. Toch, zolang dieren gebruikt worden voor onderzoek is het zaak kritisch te blijven. Onze motivatie voor de 3Vs van Vervanging, Vermindering en Verfijning van dierproeven moet niet verslappen. Daar waar dierproeven worden gedaan is behoefte aan een ’zorgcultuur’ die gedragen wordt door alle betrokkenen. De 2Vs van Vermindering en Verfijning zijn hierbij leidend. Onze beloften ten aanzien van de V van Vervanging mogen niet loos of voor de bühne blijken. Ik hoop over een aantal jaren te kunnen concluderen dat de bijdrage van het NCad het verschil heeft kunnen maken voor alle drie de V’s.”

Hier vindt u een kort CV van Jan-Bas Prins.