drs. R. (Reineke) Hameleers

drs. R. (Reineke) Hameleers

Functie
Lid
Werkt bij
Director Eurogroup for Animals (Brussels, BE)

"Als dierenbelangenbehartiger is het mijn voornaamste ambitie om in de toekomst dierproeven te vervangen en overbodig te maken door innovatie en de versnelling hiervan. Nederland wil in 2025 koploper zijn op het gebied van dierproefvrije innovatie en het NCad heeft het mandaat om hier een sleutelrol in te spelen. Door verbinding van spelers in het veld, het bij elkaar brengen van kennis en ervaring en het slaan van bruggen tussen oude en nieuwe benaderingen kan er een gedragen visie worden geformuleerd over waar we in 2025 willen staan. Er liggen veel kansen, maar om die te benutten zijn duidelijk leiderschap, veel meer middelen en een heldere focus nodig.

Nederland kan in Europa een voorstrekkersrol vervullen, want uiteindelijk vergt de zoektocht naar proefdiervrij onderzoek en testen een internationale benadering. Ook Europa heeft aangegeven dierproeven te willen uitfaseren, maar heeft vooralsnog geen antwoorden op de vraag hoe daar te komen. Er zijn nog te weinig alternatieven, validatie- en acceptatieprocedures zijn traag, verantwoordelijkheden en wetgeving uiterst versnipperd en het aantal proefdieren stijgt nog steeds. Dit, terwijl Europese burgers aangeven dierenwelzijn belangrijker vinden dan ooit tevoren. Er is dus een dringende behoefte aan een concrete Europese strategie en voldoende middelen voor dierproefvrije innovaties.

Nederland heeft alles in huis om hierin het voortouw te nemen en een rol als gidsland te vervullen."

Bekijk het CV van Reineke Hameleers.