Vergaderverslagen

Het NCad komt gemiddeld eenmaal per maand bij elkaar. Van de vergaderingen worden verslagen gemaakt die u op deze website terug kunt vinden.