Wie doet wat rond beleid

Er zijn vanuit de overheid verschillende initiatieven ten aanzien van dierproeven en 3V-alternatieven. De volgende organisaties spelen daarbij een rol.

Ministerie van Economische Zaken

Het Ministerie van Economische Zaken is verantwoordelijk voor het dossier dierproeven en alternatieven. Het uitgangspunt is daarbij: alleen een dierproef als er echt geen alternatief is. In Plan van aanpak dierproeven en alternatieven, dat staatssecretaris Dijksma (EZ) op 28 februari 2014 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, leest u meer over de ambities van de overheid op dit gebied.

Nationaal Comité advies dierproevenbeleid

Het NCad brengt zichtbare verbeteringen tot stand gericht op het Vervangen, Verminderen en Verfijnen (3V's) van dierproeven en de ethische toetsing daarvan in (toegepast) wetenschappelijk onderzoek en onderwijs om daarmee het proefdiergebruik te minimaliseren, zowel nationaal als internationaal.

ZonMw

ZonMw heeft ambities op het domein van alle 3 V’s: namelijk Vervanging, Vermindering en Verfijning op het proefdiergebruik. Met het programma Meer Kennis met Minder Dieren (MKMD) brengt ZonMw een versnelling aan op deze domeinen. ZonMw acteert in opdracht van het ministerie van EZ  en werkt samen met wetenschappelijke instellingen zoals dierenwelzijn- en patiëntenorganisaties, industrie, regelgevende instanties en gezondheidsfondsen. ZonMw zet samen met opdrachtgevers en samenwerkingspartners in op ontwikkeling en toepassing van 3V-alternatieven.