Wie doet wat in de samenleving

In de samenleving zijn er verschillende organisaties die zich bezighouden met dierenwelzijn in het algemeen en dat van proefdieren in het bijzonder. Een aantal van die organisaties is ook betrokken bij het zoeken naar en ontwikkelen van alternatieven/

Stichting Informatie Dierproeven

De Stichting Informatie Dierproeven (SID) geeft informatie over dierproeven, gezien vanuit het maatschappelijk nut dat ermee wordt nagestreefd, aan iedereen die daarvan kennis wil nemen en draagt deze informatie uit.

De samenleving heeft SID volgens recht op volledige informatie over het gebruik van dieren voor deze doeleinden en de afwegingen die daarbij worden gemaakt. Dierproeven zijn in een aantal gevallen verplicht gesteld door nationale en internationale overheden.

SID vindt dierexperimenteel onderzoek – onder strikte voorwaarden – aanvaardbaar en noodzakelijk voor het verwerven van fundamentele kennis en voor onderzoek ter bevordering van de gezondheid van mens en dier en de bescherming van het milieu.

Stichting Proefdiervrij

Proefdiervrij zet zich in voor een toekomst zonder proefdieren. Dat doen ze met hart en ziel, in de wetenschap dat er steeds meer proefdiervrij onderzoek bijkomt die dierproeven onnodig maken.

Proefdiervrij wil wetenschappers, ondernemers en de overheid helpen bij de ontwikkeling van nieuw proefdiervrij onderzoek. Door voorlichting te geven, partnerschappen aan te gaan en samen over proefdiervrije oplossingen na te denken. Omdat het kan.

Proefdiervrij ziet zich als de motor achter de ontwikkeling van proefdiervrij onderzoek. Alleen door dierproeven te vervangen en nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen zonder gebruik van proefdieren te stimuleren zal Proefdiervrij haar doel, de vervanging van alle dierproeven, bereiken.

Animal Rights

Stichting Animal Rights staat voor de erkenning van dierenrechten. Dieren zijn individuen wiens levens gerespecteerd dienen te worden. Dieren hebben net als mensen een breed scala aan emoties en gevoelens. Het toebrengen van stress, angst en pijn bij dieren, het ontnemen van hun natuurlijke gedrag en het beëindigen van hun levens is mens- en dieronwaardig.

Animal Rights spreekt zich uit tegen alle vormen van geweld, discriminatie en onderdrukking. Van zowel mens als dier.

Animal Rights staat voor een harmonieuze, vreedzame en groene samenleving waarbij de rechten en het welzijn van mensen en dieren gewaarborgd is. Animal Rights werkt dan ook graag samen met andere dierenrechten- en dierenwelzijnsorganisaties maar ook met burgers, politici, bedrijven en instellingen. Het delen van kennis en kunde zal de (rechts)positie van dieren in onze samenleving versterken.

Een Dier Een Vriend

Stichting EDEV heeft tot doel:

  • Het bevorderen van de rechten voor/van dieren om vrij van mishandeling te leven.
  • Het bevorderen van een diervriendelijke levenswijze als middel om mishandeling van dieren te voorkomen.

EDEV vindt dat ieder jaar nodeloos vele miljoenen dieren lijden, EDEV strijdt voor het welzijn en de rechten van al die dieren wier leed over het algemeen plaatsvindt achter zwaar bewaakte omheiningen en, voor het publiek, niet toegankelijke plaatsen.